Τρίτη, 21 Ιουνίου 2011

Φωτογραφίες Συνεδρίου για το περιοδικό Αντί

Το ενδοπανεπιστημιακό Δίκτυο Πολιτικών Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΠΑΕ) του Πανεπιστημίου Πατρών στο πλαίσιο των εκδηλώσεών του για το Πανεπιστήμιο, τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα διοργανώνει διήμερο διεπιστημονικό συνέδριο στην Πάτρα με θέμα: «Το περιοδικό Αντί από τη Δικτατορία στη Μεταπολίτευση: Αντίσταση και εναλλακτική προοπτική». «Αγορά Αργύρη», Παρασκευή, Σάββατο 27-28 Μαΐου 2011.
Φωτογραφίες