Παρασκευή, 29 Οκτωβρίου 2010

Πρώτη Ημερίδα

Εισαγωγή - Μπάλιας Στάθης
Νίκος Αλιβιζάτος, Καθηγητής Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών
"Ελλάδα 2010: προς τη δεύτερη Μεταπολίτευση;"


Σταύρος Κουμπιάς, τ. Πρύτανης Πανεπιστημίου Πατρών
"Το Ελληνικό Πανεπιστήμιο: σήμερα - αύριο"

Νίκος Μουζέλης, Ομ. Καθηγητής London School of Economics,
"Παγκοσμιοποίηση και δημοκρατία"
Η συζήτηση
μέρος 1ομέρος 2ο